Đo Lường Nhận Thức Tài Chính | Tài Chính Thật Đơn Giản

Giống như sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Chúng ta hay tập trung quá nhiều vào bên ngoài mà bỏ quên mất một điều là những thứ đến từ bên trong mới tạo ra sự bền vững.
Trên lộ trình tài chính cả đời của Bạn, rất nhiều giai đoạn Bạn sẽ phải vượt qua. Và song song với những thành tựu và cột mốc Bạn đạt được, luôn có một khái niệm gọi là nhận thức tài chính xác nhận và hỗ trợ cho mỗi mục tiêu của Bạn.
Vậy nhận thức tài chính có thể được đo lường hay không? Nếu được thì nhận thức tài chính của Bạn đang ở mức độ nào?

Podcast ngày hôm nay sẽ trả lời giúp Bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *